ɟdoʞ ʇɥǝʇs snɐɥ uıǝ (Firlefanz)

Martin Vogel ⌂ @, Dortmund / Bochum, Mon, 07.05.2012, 21:39 (vor 4369 Tagen)

˙uǝɟnɐʞɹǝʌ uǝʇɹɐʞsʇʇıɹʇuıǝ pun uǝɥɔɐɯ snɐɹp ǝʇsǝq sɐp ɹǝɥɹǝʇuıɥ suǝʇsƃıuǝʍ uɐɯ ssnɯ 'uǝqɐɥ uǝʇןɐɥǝƃ ɯnɹǝɥ ɥɔsןɐɟ ǝuǝɐןd ǝıp nɐq ɯıǝq ɹǝɹnɐɯ ǝıp uuǝʍ

http://www.hausstehtkopf.at/

--
Dipl.-Ing. Martin Vogel
Leiter des Bauforums

Bücher:
CAD mit BricsCAD
Bauinformatik mit Python


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum